De Zwaan Cultureel

 Commissie evenementen

Voor alle activiteiten en evenementen heeft het Princenhoff een commissie die er voor zorg draagt dat er gezellige bijeenkomsten worden georganiseerd.

Bewonerscommissie Princenhoff

Vanaf 2015 heeft Het Princenhoff geen bewonerscommissie die bestuurszaken regelt.Wegens vertrek van leden en het huidige gebrek aan gedegen kennis van zaken m.b.t. bestuurszaken is deze opgeheven.
Er is wel een commissie voor sociale activiteiten en evenementen.