De Zwaan Cultureel

 N I E U W S

Hier vind je alle actualiteiten met betrekking tot het Princenhoff.

Huurtoeslag

Iedereen in Nederland heeft recht op een betaalbare woning. Voor mensen met een laag inkomen is er daarom de huurtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de huurkosten.

Wanneer heeft u recht op huurtoeslag?
Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van:
• De huurprijs van uw woning
• Uw inkomen
• Uw gezinssituatie
• Uw leeftijd

Op de website van de Belastingdienst kunt u zelf nagaan of u recht heeft op huurtoeslag. Via deze link kunt u uw huurtoeslag aanvragen.

Hoe werkt het?
De huurtoeslag is een voorschot. U geeft een schatting van uw inkomen door aan de Belastingdienst. Woonzorg Nederland geeft de huurgegevens door aan de Belastingdienst. In het eerste kwartaal van het volgende jaar controleert de Belastingdienst of de gegevens kloppen. Heeft u meer verdiend? Dan moet u een deel van de toeslag terugbetalen. Heeft u minder inkomen dan verwacht? Dan krijgt u geld terug.

Huurtoeslag ontvangen
Om huurtoeslag te ontvangen betaalt u de volledige huur en krijgt u een deel terug van de Belastingdienst.

Wijzigingen
Verandert uw inkomen of uw gezinssituatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. U kunt dit doen met het Wijzigingsformulier. De toeslag wordt dan de volgende maand aangepast.

Gaat u verhuizen?
Ontvangt u al huurtoeslag voor uw oude woning? Geef dan de gegevens van de nieuwe huurwoning door aan de Belastingdienst. U vindt deze gegevens op de bijlage bij het huurcontract.

Bewonersconsulent helpt u verder
Heeft u vragen over de huurtoeslag? Neem dan contact op met onze bewonersconsulent of Klantenservice. Of bel gratis met de Belastingtelefoon 0800-0543.

Inkomenseisen

In het kader van de Europese regelgeving wordt uw inkomen met daaraan gekoppeld de huur getoetst. Heeft u, alleen of gezamenlijk, een belastbaar jaarinkomen (of een te verwachten jaarlijks inkomen) boven de 34.229,- euro dan kunt u geen woning meer huren onder 681,02 euro per maand (uitzonderingen daargelaten). Dit bedrag is exclusief de servicekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw bewonersconsulent.