De Zwaan Cultureel

 

Akoestische of auditieve hallucinatie,
een PSYCHOSE ?

Een psychose wordt gekenmerkt door het verlies van normale contact met de werkelijkheid. De toetsing van de realiteit is ernstig gestoord en er wordt een nieuwe werkelijkheid geschapen.

Wat is een psychose en kan dit mogelijk belastend zijn voor medebewoners?

Er is sprake van een grove verstoring van de verwerking van informatie (waarneming en denken), waardoor verkeerde conclusies worden getrokken omtrent de externe werkelijkheid. Dit kan blijken uit wanen en/of hallucinaties.

Een hallucinatie is een (zintuiglijke) waarneming, zonder (reële) zintuiglijke prikkel.
Met andere woorden er wordt iets waargenomen (horen, zien, ruiken, voelen, proeven) dat er in werkelijkheid niet is.
Deze ervaringen zijn worden als zeer echt ervaren en de betrokkene is ervan overtuigd dat zijn/haar waarneming echt is.

  • Gehoorshallucinatie (akoestische of auditieve hallucinatie)
    Een hallucinatie van geluiden, meestal stemmen, maar soms tikken, ruisende geluiden, muziek enz.

Wanneer er geluiden worden gehoord die er niet zijn, spreekt men van akoestische, auditieve of gehoorshallucinaties. Onder deze vorm valt ook het horen van stemmen zonder dat er iemand spreekt, de meest voorkomende vorm van hallucinatie.

 


Auditieve hallucinatie
Een auditieve hallucinatie is een waarneming die als echt wordt ervaren, maar die in de objectieve werkelijkheid niet bestaat. Meestal is er sprake van stemmen, maar ook tikkende geluiden of muziek. Auditieve hallucinaties komen vooral voor bij schizofrenie.

Hoe wordt schizofrenie behandeld?
Er bestaan natuurlijk geneesmiddelen. Die zijn vandaag veel doeltreffender en ze worden ook veel beter verdragen. Maar minstens even belangrijk is psychotherapie.

De therapeut luistert naar zijn patiënt en hoort hoe die zijn hallucinaties beleeft. Hij ontkent de hallucinaties niet, maar aanvaardt het bestaan ervan. Dat helpt de zieke veel meer dan dat hij zou zeggen: "Maar nee, het zit tussen je oren…"

Dan kun je hem uitleggen dat de hallucinaties worden veroorzaakt door een probleem van verbindingen in zijn hersenen is of door een chemisch probleem. De patiënt heeft dan een wetenschappelijke verklaring en hoeft dus geen verklaring meer te zoeken in waanvoorstellingen. Hij zal ook beter kunnen functioneren in het leven.